Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Senica

Sídlo úradu

Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Ing. Vladimír Kocourek

Vajanského 17/1 Senica
Telefón 034 651 3450

e-mail: prednosta.se@minv.sk

Úradné hodiny:

Pondelok     08.00-15.00
Utorok        08.00-15.00
Streda        08.00-17.00
Štvrtok       08.00-15.00
Piatok         08.00-14.00

 Okresný úrad Senica vykonáva štátnu správu tiež pre okres Skalica  týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720  - vedúci odboru

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721 - pozemné komunikácie

Zuzana Odrášková     0961 15 5721 - pokuty

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722 - doprava

Juraj Koštial               0961 15 5722 - doprava

 

,V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.

 

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy