Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Okresný úrad Snina

Oznamujeme Vám, že na Okresnom úrade Snina a v Klientskom centre Snina sa od 20. mája 2020 zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.

Úradné hodiny

Pondelok        8:00 – 15:00
Utorok            8:00 – 15:00
Streda            8:00 – 17:00 
Štvrtok           8:00 – 15:00
Piatok             8:00 – 14:00

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Verejná vyhláška RÚVZ so sídlom v Humennom, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení v okrese Snina

 

Prednosta:

PaedDr. Evald Štofik

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/779 59 05

Okresný úrad Snina - podateľňa

Partizánska 1057, 069 01 Snina, 4.poschodie, č.dv. 411
Telefón 057/779 59 05

Štátnu správu pre okres Snina vykonáva Okresný úrad Humenné týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy