Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Okresný úrad Snina

 

Prednosta:

Ing. Michal Vohar

Partizánska 1057, Snina
Telefón 057/779 59 05

Okresný úrad Snina - podateľňa

Partizánska 1057, 069 01 Snina, 4.poschodie, č.dv. 411
Telefón 057/779 59 05

Štátnu správu pre okres Snina vykonáva Okresný úrad Humenné týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy