Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

Okresný úrad Stropkov

 ou_stropkov

Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov  

OZNÁMENIE

O ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN 

 

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Vám oznamujeme:  

v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách

rušia úradné hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

 

O Z N A M

     Stránkové hodiny podateľne okresného úradu, resp. klientskeho centra  sa stanovujú  jednotne v pracovných dňoch od 31. marca 2020 od 8:00 hod do 11:00 hod  okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13.00 hod. do 16.00 hod.

     Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, kde sú poskytované služby evidencie  dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. Upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení po jednom a v ochranných rúškach.

SÍDLO ÚRADU

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

  

Mgr. Alfonz Veselý, prednosta úradu

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Telefón 054/742 3609
Fax 054/742 3790

              Zmena úradných hodín

 
        Pondelok :            08.00 - 11.00
        Utorok:            08.00 - 11.00
        Streda:            13.00 - 16.00
        Štvrtok:            08.00 - 11.00
        Piatok:            08.00 - 11.00

Odbory umiestnené v sídle úradu :

  • Organizačný odbor
  • Odbor všeobecnej vnútornej správy
  • Odbor živnostenského podnikania
  • Odbor krízového riadenia
  • Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbory umiestnené mimo sídla úradu :

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Športová 2, 091 01 Stropkov
Telefón 054 742 3414
Fax 054 742 3414

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Športová 2, Stropkov
Telefón 054/4755730
Fax 054/7182014
 

 Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Športová 2, Stropkov
Telefón 054/2818824
Fax 054/7428452

  

 

           

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy