Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2017, Štvrtok
 

Okresný úrad Svidník

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; na e-mailovú adresu: ovvs.sk@minv.sk elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.

Viac v tomto dokumente (RTF, 54 kB) (nájdete aj v časti úradná tabuľa).

 

 

Okresný úrad Svidník

Okresný úrad Svidník

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón 054/7863 215
Fax 054/7863 299

 

Prednosta:

PaedDr. Jozef Baslár

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón 054/7863 215
Fax 054/7863 299

Okresný úrad Svidník

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón 054/7863 111
Fax 054/7863 299

 

  

Úradné hodiny

Pondelok   08:00 - 15:00
Utorok   08:00 - 15:00
Streda   08:00 - 17:00
Štvrtok   08:00 - 15:00
Piatok   08:00 - 14:00
 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy