Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Okresný úrad Svidník

 

Okresný úrad Svidník

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

 

 

Okresný úrad Svidník

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón 054/7863 111
Fax 054/7863 299

Katastrálny odbor - podateľňa

Sov.hrdinov 102
Telefón 054/281 8845; 054/3100 432
Fax 054/7863 299

 

Prednosta:

PaedDr. Jozef Baslár

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
Telefón 054/7863 215
Fax 054/7863 299

 

  

Úradné hodiny

Pondelok   08:00 - 15:00
Utorok   08:00 - 15:00
Streda   08:00 - 17:00
Štvrtok   08:00 - 15:00
Piatok   08:00 - 14:00
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy