Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Okresný úrad Trebišov

 

Prednosta:   

Mgr. Rastislav Petrovič

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 0566714112
Fax 0566714126

 

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 30.03.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 31.03.2020 budú verejnosti poskytované služby počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. okrem stredy kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13:00 hod. do 16:00 hod. výlučne cez podateľňu okresného úradu, ostatné úradné záležitosti nariaďujem vybaviť telefonicky alebo emailom.

Mgr. Rastislav Petrovič

    prednosta    v. r.

 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020 (PDF, 399 kB)

Podateľna úradu

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714184

Organizačný odbor

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714198

Odbor živnostenského podnikania

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714168

Odbor krízového riadenia

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714140

Odbor všeobecnej vnútornej správy

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714171
Fax 056/6714128

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/3812013

Odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6688850
Fax 056/6722544

Katastrálny odbor - pracovisko Trebišov

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 056/2818401

Katastrálny odbor - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 105, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/2818420

Pozemkový a lesný odbor

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6280425
Fax 056/6688053

Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 716/172, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/6281890

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy