Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Okresný úrad Trebišov

 

Prednosta:   

Mgr. Rastislav Petrovič

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 0566714112
Fax 0566714126

 

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 15.05.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 20.05.2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.  Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

 

Mgr. Rastislav Petrovič

     prednosta    v. r.

 

Podateľna úradu

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714184

Organizačný odbor

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714198

Odbor živnostenského podnikania

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714168

Odbor krízového riadenia

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6722582

Odbor všeobecnej vnútornej správy

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/6714171
Fax 056/6714128

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
Telefón 056/3812013

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru č. 804/1, 075 01 Trebišov
Telefón 0961715761

Katastrálny odbor - pracovisko Trebišov

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 056/2818401

Katastrálny odbor - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 105, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/2818420

Pozemkový a lesný odbor

Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
Telefón 0961715771
Fax 056/6688053

Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 716/172, 077 01 Kráľovský Chlmec
Telefón 056/6281890

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy