Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Okresný úrad Trnava

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564111
Fax 033/5515298

Prednostka:

Ing. Gabriela Józan Horváth

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564222
Fax 033/5515298

Okresný úrad Trnava vykonáva štátnu správu tiež pre okres Hlohovec týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy