Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2020, piatok
 

Okresný úrad Turčianske Teplice

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Sídlo úradu

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/5526801, 0961465701
Fax 0961465709
                                       

Prednosta: Ing. Miroslav Kovalčík

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/5526801, 0961465700
Fax 0961465709

Organizačný odbor

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/5526681, 0961465701
Fax 0961465709
                                       

Odbor krízového riadenia

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/5526681, 0961465702, mobil: 0918/842690
Fax 0961465709

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/492 33 04, 0961465704
Fax 043/492 33 04
                                       

Katastrálny odbor

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/2817760, 0961465710

 

KLIENTSKE CENTRUM

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

Štátnu správu pre okres Turčianske Teplice vykonáva Okresný úrad Martin týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy