Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Okresný úrad Žilina

O Z N A M

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa

od 20. mája 2020 zavádza bežný režim

vybavovania vecí verejnosti.

Aj  napriek uvoľňovaniu  opatrení pripomíname možnosť využívania elektronického vybavovania z pohodlia domova, prostredníctvom služieb Ústredného portálu verejnej správy  www.slovensko.sk. Využitím e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 eur). Na úhradu správnych poplatkov je možné využiť mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).

 

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

V klientskom centre rešpektujte pokyny supervízora.

odstup       hygienarúško

    

Úradné hodiny 

Po:   8:00 – 15:00

Ut:   8:00 – 15:00

St:   8:00 – 17:00

Št:   8:00 – 15:00

Pi:   8:00 – 14:00

 

Informácia pre širokú verejnosť  (obyvateľstvo)  v Žilinskom kraji

Korona vírus 2019 - nCoV 

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

 

 O Z N A M

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný.

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v pôvodných budovách okresného úradu s pôvodnými telefónnymi číslami nasledovné odbory

  1. Odbor krízového riadenia, ktorého je súčasťou koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112) a oddelenie obrany,
  2. Majetkovoprávny odbor
  3. Odbor opravných prostriedkov 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy