Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2017, Pondelok
 

Okresný úrad Žilina

Okresný úrad Žilina

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117 111, 041/5117 999

Prednosta: Mgr. Michal Lavrík

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón 041/5117201
Fax 041/5651428

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

                                                                

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy