Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Okresný úrad Žilina

 O Z N A M

Okresný úrad Žilina vykonáva štátnu správu aj pre okresy Bytča a Kysucké Nové Mesto týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v pôvodných budovách okresného úradu s pôvodnými telefónnymi číslami nasledovné odbory

  1. Odbor krízového riadenia, ktorého je súčasťou koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112) a oddelenie obrany,
  2. Majetkovoprávny odbor
  3. Odbor opravných prostriedkov 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

                                                      

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy