Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Okresný úrad Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Telefón 0961 36 5700
Fax 037/64 21 141

Prednostka: JUDr. Hana Kováčiková

Telefón 037/733 60 32

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Okresný úrad Zlaté Moravce oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20.5.2020 začali platiť štandardné stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:

Stránkové hodiny:

Pondelok        8:00 - 15:00  
Utorok     8:00 - 15:00
Streda     8:00 - 17:00
Štvrtok     8:00 - 15:00
Piatok     8:00 - 14:00

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

  • do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
  • pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
  • pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov.

 

 

Katastrálny odbor:

Infolinka katastrálneho odboru: 037/2819531

                                                     037/6421141

 Ostatné kontakty - Klientske centrum

Štátnu správu pre okres Zlaté Moravce vykonáva Okresný úrad Nitra týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Odporúčania v súvislosti s výskytom nového koronavírusu:

Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť ?

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom ?

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19.

Reccomendation For People Arriving From The Areas of COVID-19 Occurence.

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - karanténa.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy