Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Oddelenie odborných a metodických činností

Oznam:

Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným štúdiom v Žilinskom kraji pre školský rok 2021/2022 (PDF, 149 kB)

Pozvánka  - 14. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky (PDF, 125 kB)

Predmetové súťaže organizované okresným úradom:

Školský rok 2020/2021

Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží (PDF, 217 kB)

Organizátori, realizátori, dátumy, ... predmetových olympiád a postupových súťaží (XLSX, 54 kB)

Pokyny a kontakty (PDF, 161 kB)


Vyhlásenie 55. ročníka súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácie na PC - dištančne (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 22. ročníka súťaže žiakov SŠ Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku - dištančne (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 11. ročníka súťaže žiakov SŠ ENERSOL-SK – využitie alternatívnych zdrojov energie - dištančne (PDF, 2 MB)

43. ročník SOČ – vyhlásenie, OTP 2020/2021 (PDF, 2 MB)

Vyhlásenie 37. ročníka súťaže ZENIT v programovaní a 37. ročníka súťaže ZENIT v elektronike - dištančne (PDF, 3 MB)

Zenit v programovaní, Zenit v elektronike, Zenit v strojárstve (PDF, 6 MB) ( vyhlásenie súťaže, organizačné – technické pokyny)