Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2018, Pondelok
 

Zoznamy s IČO organizačných jednotiek občianskych združení

 

1. IČO pridelené do roku 2002 (8 miestne IČO)

Zoznam obsahuje organizačné jednotky občianskych združení s 8 miestnym IČO, ktoré pridelil Štatistický úrad SR v zmysle zák. č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.12.2001 (zmena nastala zák. č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike).

 

2. IČO prideľované od roku 2016 (12 miestne IČO)

Zoznam obsahuje organizačné jednotky občianskych združení s prideleným 12 miestnym IČO, ktoré bolo vytvorené/prekonvertované Štatistickým úradom SR v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zák. č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z pôvodnej osobitnej identifikácie prideľovanej v rokoch 2002 až 2015. Pôvodná osobitná identifikácia organizačných jednotiek občianskych združení (v minulosti nazývaná aj SID) bola prideľovaná Štatistickým úradom SR na základe ustanovenia § 27 ods. 4 zák. č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení účinnom do 31.10.2015. V súčasnosti prideľuje IČO pre organizačné jednotky občianskych združení v 12 miestnej forme Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy.

 

8 aj 12 miestne formy IČO organizačných jednotiek občianskych združení uvedené v zoznamoch sú platné.

Aktualizáciu údajov organizačných jednotiek občianskych združení zverejnených v predmetných zoznamoch, pridelenie IČO novozriadenej organizačnej jednotke občianskeho združenia (12 miestna forma) a vydávanie oznámení o pridelení IČO organizačných jednotiek občianskych združení vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti štatutárneho orgánu príslušného občianskeho združenia, ktoré organizačnú jednotku zriadilo.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Adresa na doručovanie žiadostí:

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy

odbor všeobecnej vnútornej správy

oddelenie registrácií

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29