Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Organizačný odbor

RNDr. Andrea Špaková

vedúca odboru
Telefón 055 / 6004240

Eva Kaduková

informátor
Telefón 055 / 6004111

Monika Opiňárová

sekretariát prednostky
Telefón 055 / 6004301

Jana Široká

podateľňa
Telefón 055 / 6004313

Ing. Beáta Pancuráková

dotácie, administratívno-ekonomické činnosti
Telefón 055 / 6004241

Mgr. Dominika Šeňová

regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004146, mobil: 0917 399930

Bc. Pavol Soták

kontrola povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
Telefón 055 / 6004145

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová

regionálny rozvoj
Telefón 055 / 6004147

Katarína Jaroňová

podateľňa
Telefón 055 / 6004313

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy