Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2018, Piatok
 

Pracovné príležitosti

V nasledujúcom menu nájdete:
- výberové konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení - každé v samostatnom článku (OÚ B. Bystrica - Výberové konanie - riaditeľ ...),
- voľné pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov - všetky v jednom článku (OÚ B. Bystrica - OŠ - VPP za všetky druhy škôl spolu),

Svoje ponuky zasielajte na adresu skolstvo.bb@minv.sk.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických a odborých zamestnancov zasielajte na uvedenú adresu vo formáte podľa súboru s názvom "VZOR k zverejňovaniu VPP", ktorý je k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie.

V prípade obsadenia voľného pracovného miesta alebo ukončenia výberového konania prosíme túto informáciu oznámiť tiež na uvedenú adresu - z dôvodu ukončenia zverejnenia na webovej stránke odboru školstva OÚ BB.

Ak nebude daná informácia doručená v priebehu troch mesiacov od zverejnenia voľného pracovného miesta, jeho zverejnenie bude ukončené. Zverejnenie výberového konania bude ukončené po termíne určenom na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania.