Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2017, Štvrtok
 

Delegovanie do volebných komisií

 

Ústredná volebná komisia

Podľa § 12 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do Ústrednej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej pätine okresov Slovenskej republiky najneskôr 30 dní predo dňom volieb (najneskôr 16. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia predsedovi vlády Slovenskej republiky.

Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 25 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. októbra 2014).

 

Obvodná volebná komisia

Podľa § 13 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do obvodnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie najneskôr 35 dní predo dňom volieb (najneskôr 11. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia prednostovi okresného úradu.

Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 30 dní predo dňom volieb (najneskôr 16. októbra 2014).    

 

Miestna volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia.

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).    

  

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena a náhradníka oznamuje politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti).

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).