Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 22. augusta 2018 schválila
uznesením č. 381

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.