Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám


Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva
(DOCX, 33 kB)

Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany (koalície) pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 28 kB)

Oznamenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka politickej strany (koalície) (DOCX, 31 kB)

 

Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 32 kB)

Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 28 kB)

Oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka politickej strany (koalície) (DOCX, 31 kB)

 

 

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 30 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 30 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (DOCX, 33 kB)

 

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 32 kB)

Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 30 kB)

Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (DOCX, 33 kB)