Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky časti líniovej vodnej stavby "Obyce kanalizácia" SO 01 - kanalizačné potrubie gravitačné (824,6 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby "Obyce - kanalizácia" (922,2 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Zlaté Moravce, ul. Hájová, Pod hájom – vodovod“ (1,5 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na líniovú vodnú stavbu "SO 03 Vodovod", ktorá bola vybudovaná v rámci stavby "8 RD IBV Velčice - Sever" (1,7 MB) pdf
„Verejný vodovod“ budovaný v rámci stavby „Polyfunkčná zóna „ViOn“ – Zlaté Moravce“ (1,0 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie - kanalizácia Obyce (711,7 kB) pdf
Upovedomenie o začatí kolaudačného konania vo veci uvedenia do trvalej prevádzky časti líniovej vodnej stavby "Obyce - kanalizácia" (945,3 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia časti líniovej vodnej stavby "Hosťovce - kanalizačná sieť" v rozsahu "Hosťovce, Splašková kanalizácia, SO 01 Splašková kanalizácia" (183,3 kB) pdf
Situácia kolaudovanej kanalizácie, časť I. (305,5 kB) pdf
Situácia kolaudovanej kanalizácie, časť II. (412,1 kB) pdf
Kanalizácia Hosťovce (1,4 MB) rtf
Kanalizácia Hosťovce (1,9 MB) pdf
Upovedomenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Hosťovce - čistiareň odpadových vôd" a vydania povolenia na osobitné užívanie vôd (1,8 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Hosťovce - čistiareň odpadových vôd" + povolenie na osobitné užívanie vôd (373,8 kB) pdf