Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Oznámenie o verejnom odpočte

Verejný odpočet výročnej správy Obvodného úradu Nitra za rok 2012 sa uskutoční 17. mája 2013 o 9,00 h v zasadačke prednostu na I. poschodí, Štefánikova trieda 69.