Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2019, Streda
 

Oznámenie voľby

Oznámenie

 

V zmysle harmonogramu Organizačno – technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

dávame na vedomie politickým stranám a politickým hnutiam, že 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka

do Okresnej volebnej komisie Senec

môžu doručiť prednostovi Okresného úradu Senec v písomnej forme alebo

na elektronickú adresu okresného úradu:

prednosta.sc@minv.sk

v termíne do 11. októbra 2018 vrátane.