Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Žilinský kraj / Čadca / Pozemky a lesy / Oznamy

Oznamy

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 21.3.2018 sa konal v Starej Bystrici odborný seminár s názvom „Výchova bukových mladín poškodených nekrózami“ Seminár organizovalo Združenie súkromných vlastníkov lesov Stará Bystrica, Okresný úrad Čadca a Národné lesnícke centrum - Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Na seminári sa zúčastnilo približne 50 zástupcov vlastníkov a užívateľov lesov, odborných lesných hospodárov, štátnej správy a samosprávy miestnych obcí. Ďakujeme všetkým zúčastneným

„Výchova bukových mladín poškodených nekrózami“ (DOCX, 141 kB)

Prezentácie so seminára
Výchova bukových mladín poškodených nekrózami

Nekrózy v bukových porastoch. Kunca A., Vakula J., Štefančík I.

Zdravotný stav lesov na Kysuciach za posledných 25 rokov. Vakula J., Kunca A.

Výchova bukových porastov. Štefančík I

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o JPÚ v časti katstrálneho územia Turzovka lokalita "Bukovina_1" (PDF, 2 MB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o JPÚ v časti katstrálneho územia Turzovka lokalita "Bukovina_2" (PDF, 2 MB)