Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty

R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 613/2020 v k.ú. Brezová pod Bradlom. (PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 619/2020 v k.ú. Myjava.
(PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E   prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 613/2020 v k.ú. Brezová pod Bradlom.
(PDF, 208 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. V 574/2020 v k.ú. Rudník.
(PDF, 34 kB)R O Z H O D N U T I E   prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností číslo V 595/2020 v k.ú. Jablonka.
(PDF, 205 kB)


R O Z H O D N U T I E   prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností číslo V 562/2020 v k.ú. Poriadie.
(PDF, 207 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam č. 547/2020 v k.ú. Podkylava.
(PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E   povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností číslo V 540/2020 v k.ú. Poriadie.
(PDF, 35 kB)


 


 


- Aktuálne informácie o prebiehajúcich konaniach ROEP

- Informácia o možnosti platby za ROEP

Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov (PDF, 64 kB)

- ROEP – informácia o zastavení zápisov do KN