Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky  |  Posudzovanie vplyvov SEA/EIA

Ochrana ovzdušia

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia použivájúce organické rozpúšťadla za rok 2019 (PDF, 456 kB)k

Ziadost o vyjadrenie k PD (PDF, 186 kB)

Ziadost v zmysle 1372010 suhlas k umiestneniu , stavebnemu povoleniu  a na uzivaniu (PDF, 211 kB)

Oznamenie poplatku (PDF, 335 kB)

Oznamenie financneho krytia zodpovednosti za environmentalnu skodu (PDF, 217 kB)

Oznamenie prev. v zmysle zakona o fluorovanych sklenik. plynoch.docx (PDF, 201 kB)

VZOR Specifikacia kotolne do 20 MW (PDF, 232 kB)

Tlacivo -EVIDENCIA PREDANYCH TUHYCH FOSILNYCH PALIV (PDF, 225 kB)

Tlacivo Specifikacia kotolne do 20 MW (PDF, 147 kB)

Ziadost o schvalenie mnozstva emisie (PDF, 451 kB)

31.5.2018

 Štátna vodná správa

Žiadosť o vyjadrenie (PDF, 194 kB)

Žiadosť o súhlas (PDF, 200 kB)

 

Odpadové hospodárstvo

Žiadosť o vyjadrenie (PDF, 278 kB)

 

Ochrana prírody a krajiny

Žiadosť o vyjadrenie pre Žilinu OPaK (PDF, 299 kB) 04.09.2018

Žiadosť o záväzné stanovisko OPaK (DOCX, 18 kB) 09.01.2020

Zoznam vyhradených miest v TANAPe (PDF, 421 kB)

Klzáky v TANAPe (PDF, 77 kB)

Oznámenie výrubu drevín v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 5432002 Z. z (PDF, 555 kB) 16.06.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu drevín (PDF, 558 kB) 16.06.2020