Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

OZNAM: Dňa 01.10.2018 nadobudla účinnosť novela č. z. NR SR č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení z. NR SR. Č. 162/1995 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon). Upozorňujeme vážených klientov, že všetky návrhy na začatie konania,ktoré účastníci  adresujú  Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, musia byť od 01.10.2018 v súlade s § 24 novelizovaného Katastrálneho zákona.

zverejnené dňa 03.01.2018: § 24 novelizovaného Katastrálneho zákona (DOCX, 14 kB). 

zverejnené dňa 24.5.2019: Vzor tlačiva, Návrh na začatie katastrálneho konania (PDF, 321 kB). 

 

zverejnené dňa 16.3.2020: Rozhodnutie o prerušení konania V178/2020 (PDF, 378 kB) na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 3.1.2020: Rozhodnutie o prerušení konania V-1291/2019 (PDF, 332 kB) na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 12.09.2019: Rozhodnutie o prerušení konania  V-850/2019 (PDF, 385 kB) na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 16.04.2019: Rozhodnutie o vklade V-122/2019 (PDF, 309 kB) na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 27.03.2019: Výzva V-1130/2018 (PDF, 210 kB) na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 08.03.2019: Rozhodnutie o prerušení konania  V-138/2019 (PDF, 344 kB) na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 05.03.2019: Výzva V-1130/2018 (PDF, 218 kB)  na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 28.02.2019: Rozhodnutie o prerušení konania  V-122/2019 (PDF, 255 kB)na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 25.02.2019: Rozhodnutie V-72/2019 (PDF, 290 kB), o prerušení konania  V-72/2019 na dobu 15 dní na webovom sídle úradu podľa §25 zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 08.02.2019: Výzva V-1130/2018 (PDF, 217 kB) na dobu 15 dní podľa §25 zákona č.162/1995 Z.z. v znení neskorších zmien.

zverejnené dňa 26.11.2018: Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti  Rozhodnutia o vklade V-1014/2018 (PDF, 109 kB) na adresáta s neznámym pobytom na webovom sídle úradu. Verejnú vyhlášku prosím zavesiť od 27.11.2018 na 15 dní.

zverejnené dňa 22.11.2018: Verejná vyhláška na prevzatie písomnosti  Rozhodnutia o prerušení vkladu V -987/2018 (PDF, 114 kB) adresáta s neznámym pobytom. Verejnú vyhlášku prosím vyvesiť na webové sídlo úradu od 22.11.2018 na 15 dní.  

zverejnené dňa 29.10.2018: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, Rozhodnutie o vklade V-935/2018 (PDF, 109 kB).

zverejnené dňa 18.10.2018: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, Rozhodnutie o vklade V-800/2018 (PDF, 112 kB). 

zverejnené dňa 04.10.2018: Verejná vyhláška, upovedomenie o začatí konania X-27/2018 (PDF, 161 kB), Katastrálny odbor OÚBŠ z dôvodu neznámeho pobytu účastníka katastrálneho konania, vykonáva v zmysle §26 zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní doručenie zásielky verejnou vyhláškou - uverejnené od 4.10.2018 po dobu 15 dní.