Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Zamestnanci odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon oposudzovaní“).

Dokument: Informacia (PDF, 225 kB) 

Zverejnené dňa: 28.7.2020         Zvesiť dňa: 19.8.2020