Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci

Okresný úrad Poltár, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje verejnosť  o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach predložených na posúdenie podľa zákona. Informácia o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach je na stiahnutie TU.