Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Oznam : Dňa 1.10.2018 nadobudla účinnosť Novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z.z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) z 27.júna 1995.

Upozorňujeme klientov že všetky návrhy na začatie katastrálneho konania od 1.10.2018 musia obsahovať údaje podľa § 24 novely katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z.

 

zverejnené dňa 11.12.2018: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (DOCX, 15 kB), Prerušené konanie návrh na vklad V-1435/2018.