Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Záhradkové osady

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov:

PLO Malacky

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=malacky

Africký mor ošípaných u diviačej zveri - základné informácie (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Kritériá chovnosti zveri v poľovnej oblasti S I Záhorie platné od 01. 05. 2015 (PDF, 1 MB)
Kritériá chovnosti zveri v poľovnej oblasti S II Malé Karpaty platné od 01. 01. 2014 (PDF, 1 MB)