Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru  |  KEP certifikáty

Dokumenty na stiahnutie:

 

  • zverejnené dňa 13.07.2020: INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV - Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky. Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.
  • zverejnené dňa 07.04.2020: Úhrada poplatku (DOCX, 266 kB) - Pre zamedzenie tvorby radov pred samoobslužnými kioskami môžete uhradiť poplatok z pohodlia domova.
  • zverejnené dňa 07.09.2018: VZOR - súhlas so spracovaním osobných údajov PO / právnických osôb (DOCX, 26 kB)
  • zverejnené dňa 07.09.2018: VZOR - súhlas so spracovaním osobných údajov FO / fyzických osôb (DOCX, 29 kB)
  • zverejnené dňa 07.08.2018: náplň činnosti odboru živnostenského podnikania OÚ Žiar nad Hronom (DOCX, 22 kB)