Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. november 2019, streda
 
Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Trenčín / Katastrálny odbor / Verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

19.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6573/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 540 kB)

13.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6337/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 525 kB)

12.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6421/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 603 kB)

6.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6320/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-3831-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6577/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 826 kB)

5.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6293/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 758 kB)

4.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6003/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 543 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6195/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 791 kB)

29.20.2019

Rozhodnutie o zastavení konania vkladu V-3921-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 970 kB)

28.10.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6064-2019-vyvesené verejnou vyhláškou. (PDF, 421 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4905/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 716 kB)

24.10.2019

Oznámenie o začatí konania X 97/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 651 kB)

Okresný úrad Trenčín na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Formuláre, tlačivá

Návrh na začatie katastrálneho konania (PDF, 324 kB)                   22.5.2019