Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 
Okresné úrady / TRENČIANSKY KRAJ / Trenčín / Katastrálny odbor / Verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejné vyhlášky, oznamy a dokumenty na stiahnutie

25.6.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3423/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 162 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-2937/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 365 kB)

Rozhodnutie X-54/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 635 kB)

 

 

Okresný úrad Trenčín na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Formuláre, tlačivá

Návrh na začatie katastrálneho konania (PDF, 324 kB)                   22.5.2019