Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. Okresný úrad Galanta zverejňuje obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2018 pre každé katastrálne územie okresu   Galanta.

Údaje sú na stránke  http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=galanta