Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie V 1687/2019 (PDF, 499 kB)

Rozhodnutie V 1322/2019 (PDF, 30 kB)

Rozhodnutie V 1532/2019 (PDF, 30 kB)

Rozhodnutie V 1321/2019 (PDF, 35 kB)

Rozhodnutie V 1322/2019 - Prerušenie (PDF, 498 kB)

Rozhodnutie V 1288/2019 (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V 897/2019 zo dňa 17.6.2019 (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie V 924/2019 (PDF, 31 kB)

Rozhodnutie V 897/2019 (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie V 744/2019 (PDF, 300 kB)

Rozhodnutie V 548/2019 (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V 560/2019 (PDF, 33 kB)

Rozhodnutie V172/2019 (PDF, 33 kB)

Rozhodnutie V2697/2018 (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V2575/2018 (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V2314/2018 (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V2491/2018 (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V2314/2018 (PDF, 990 kB)

Rozhodnutie V2228/2018 (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V2155/2018 (PDF, 31 kB)

Rozhodnutie V2267/2018 (PDF, 29 kB)

Rozhodnutie V2121/2018 (PDF, 30 kB)

Rozhodnutie V1480/2018 (PDF, 28 kB)

Žiadosť o zápis GP a prístavby do katastra nehnuteľností - Madunice (PDF, 203 kB)

Návrh na vklad (RTF, 13 kB)

Návrh na začatie katastrálneho konania - tlačivo (PDF, 321 kB)

Žiadosť o osobné prevzatie oznámenia o zápise práva do katastra nehnuteľností záznamom (RTF, 9 kB)

Žiadosť o osobné prevzatie rozhodnutia o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností (RTF, 10 kB)

Súhlas so zaslaním oznámenia o vykonaní zápisu záznamom formou SMS / elektronickej pošty (RTF, 9 kB)