Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

"V zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Pozemkový a lesný odbor, obvyklú výšku nájomného poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach. Informácia o obvyklej výške nájomného je zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Verejné vyhlášky odboru PLO zverejnené na úradnej tabuli Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou