Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Oznamy a dokumenty

-       Vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnosti (PDF, 31 kB)

-       "O čom možno neviete .... - ZÁKON č.162/1995 Z.z. NR SR - výber zo zákona" (PDF, 113 kB)

-       Informácia o možnosti platby za ROEP (PDF, 53 kB)

-       Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov (PDF, 64 kB)

-       Prehľad máp VKM a VMUO - aktualizované 7.4.2017 (PDF, 53 kB)

-       Súpis obcí v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 34 kB)

-       Mapka katastrálnych území v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 644 kB)

-       Rýchly prístup k informáciám katastra nehnuteľností (PDF, 259 kB)

 

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.05.2020 - číslo konania: V-3589/2019. (PDF, 12 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lúka zo dňa 19.05.2020 - číslo konania: V-1131/2020.
(PDF, 598 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 18.05.2020 - číslo konania: V-1077/2020. (PDF, 3 MB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 19.05.2020 - číslo konania: V-1094/2020. (PDF, 614 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Lehota zo dňa 18.05.2020 - číslo konania: V-4072/2019. (PDF, 456 kB)