Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2019, nedeľa
 

Oznamy a dokumenty

-       Vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnosti (PDF, 31 kB)

-       "O čom možno neviete .... - ZÁKON č.162/1995 Z.z. NR SR - výber zo zákona" (PDF, 113 kB)

-       Informácia o možnosti platby za ROEP (PDF, 53 kB)

-       Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov (PDF, 64 kB)

-       Prehľad máp VKM a VMUO - aktualizované 7.4.2017 (PDF, 53 kB)

-       Súpis obcí v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 34 kB)

-       Mapka katastrálnych území v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 644 kB)

-       Rýchly prístup k informáciám katastra nehnuteľností (PDF, 259 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území VAĎOVCE zo dňa 13.09.2019 - číslo vkladu: V 2578/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 364 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD VÁHOM zo dňa 19.09.2019 - číslo konania: V 2622/2019.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD VÁHOM zo dňa 19.09.2019 - číslo konania: V 2289/2019. (PDF, 910 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území MORAVSKÉ LIESKOVÉ zo dňa 18.09.2019 - číslo vkladu: V 2614/2019. (PDF, 390 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD VÁHOM zo dňa 18.09.2019 - číslo vkladu: V 2527/2019. (PDF, 369 kB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území MORAVSKÉ LIESKOVÉ zo dňa 06.09.2019 - číslo vkladu: V 2481/2019.
(PDF, 318 kB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území ZEMIANSKE PODHRADIE zo dňa 09.09.2019 - číslo vkladu: V 2490/2019.
(PDF, 625 kB)"R O Z H O D N U T I E   -   o   povolení vkladu zo dňa 23.08.2019 - číslo vkladu: V1694/2019 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 4 MB)