Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty

-       Vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnosti (PDF, 31 kB)

-       "O čom možno neviete .... - ZÁKON č.162/1995 Z.z. NR SR - výber zo zákona" (PDF, 113 kB)

-       Informácia o možnosti platby za ROEP (PDF, 53 kB)

-       Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov (PDF, 64 kB)

-       Prehľad máp VKM a VMUO - aktualizované 7.4.2017 (PDF, 53 kB)

-       Súpis obcí v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 34 kB)

-       Mapka katastrálnych území v územnej pôsobnosti OÚ NMNV, katastrálneho odboru (PDF, 644 kB)

-       Rýchly prístup k informáciám katastra nehnuteľností (PDF, 259 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÁ BOŠÁca zo dňa 12.02.2020 - číslo vkladu: V 123/2020. (PDF, 405 kB)


„R O Z H O D N U T I E   o   zastavení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 18.02.2020 - číslo konania: V-2243/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


„R O Z H O D E N U T I E   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 17.02.2020 - číslo konania: V-236/2020“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 384 kB)


„R O Z H O D N U T I E   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 13.02.2020 - číslo konania: V-3751/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 1 MB)


"R O Z H O D N U T I E   o   povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 17.02.2020 - číslo vkladu: V 289/2020 ", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 469 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hrubá Strana a Moravské Lieskové zo dňa 06.02.2020 - číslo konania: V-3497/2019.
(PDF, 2 MB)