Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Vzory tlačív  |  Legislatíva  |  Register pozemkových spoločenstiev

Zverejnenie informácie o začatých konaniach v zmysle ustanovenia §12c zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF, 67 kB)

 

Pozemkové úpravy:

http://www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=7&office=23

 

Oznam:

- obvyklá výška nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- obvyklá výška nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov