Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Zamestnanci  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Legislatíva  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

 

Úsek pozemkový

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného.

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v okrese Dolný Kubín sa nachádza na uvedenej stránke MPRV SR  https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=dolny+kubin&f

 

Upozornenie pre nájomcov pozemkov. (PDF, 388 kB)

 

Pozemkové úpravy v k.ú. Zázrivá

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Pribiš.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Poruba - Geceľ.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Zábrež.

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľký Bysterec a Malý Bysterec, lokalita "Klince"

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bziny

Projekt jednoduchých pozemkových úrav v k.ú. Kňažia

Projekt jednoduchých pozemkových úprav Horná Lehota

Projekt pozemkových úprav v KÚ Krivá

 

 

 

Úsek lesný

 

 

Úsek poľovníctva

 

 

Pozemkové spoločenstvá