Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie pozemkového úseku

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2019  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku podľa § 9 zákona č. 220_2004 (42,8 kB) rtf
Žiadost o vydanie stanoviska podľa § 17 zákona č. 220_2004 (42,7 kB) rtf
Žiadosť o použitie pôdy do jedného roku podľa § 18 zákona č. 220_2004 (42,6 kB) rtf
Žiadost o legalizáciu zastavanej plochy zákona č. 220_2004 (43,9 kB) rtf
Žiadosť o jednorázovú zmenu druhu pozemku do 15m2 zákona č. 220_2004 (43,2 kB) rtf
Žiadost na trvalé odňatie z polnohospodarskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220_2004 (58,5 kB) rtf
Informácia o začatých konaniach v okresoch Nitra a Zlaté Moravce podľa § 12c zákona č. 504/2003 (266,8 kB) pdf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba (98,4 kB) rtf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - fyzická osoba - podnikateľ (96,7 kB) rtf
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - právnická osoba (97,4 kB) rtf
Čestné vyhlásenie (33,5 kB) rtf
§12b - Informácie k §12b zákona 504 (1,1 MB) pdf
§12b - Žiadosť o rozhodnutie o podnájomnom vzťahu (302,1 kB) pdf
§12b - prezentácia (96,1 kB) pptx
§12b - Čestné vyhlásenie (123,9 kB) pdf
§12a Náležitosti rozdeľovacieho plánu - február 2019 - Príloha (250,3 kB) pdf
§12a usmernenie 1.2.2019 (619,8 kB) pdf
§ 12a ods.1 - vzor žiadosti o podnájomnú zmluvu pre budúceho obhospodarovateľa (154,5 kB) rtf
§ 12a ods.1 - vzor žiadosti o podnájomnú zmluvu pre doterajšieho prenajímateľa (146,3 kB) rtf
§ 12a ods.1 - vzor žiadosti o podnájomnú zmluvu pre vlastníka bez nájomnej zmluvy (146,2 kB) rtf
§ 12a ods.8 - vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa pre budúceho obhospodarovateľa (160,2 kB) rtf
§ 12a ods.8 - vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu pre doterajšieho prenajímateľa (152,3 kB) rtf
§ 12a ods.8 - vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu pre vlastníka bez nájomnej zmluvy (151,9 kB) rtf
§12c usmernenie od 14.2.2019 (763,2 kB) pdf
§ 12c - vzor návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia (142,8 kB) rtf