Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Úradná tabuľa OÚ Trenčín

Úradná tabuľa OÚ Trenčín  |  Pracovné príležitosti

Dôležité oznamy, verejné vyhlášky, pracovné príležitosti: 

26.2.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-483/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 273 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7697/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 165 kB)

24.2.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-342/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 288 kB)

12.2.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-164/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 121 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-65/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 132 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-42/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 389 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-7698/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 404 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-8432/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 131 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-8433/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 348 kB)

7.2.2020

Rozhodnutie X-124/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 367 kB)

29.1.2020


Rozhodnutie o prerušení vkladu V-8433-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 214 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-8094-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 558 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-8095-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 411 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-8096-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 415 kB)

Oznámenie o začatí konania X-8-2020
(PDF, 181 kB)
Rozhodnutie o povolení vkladu V-6195-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 210 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7682-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 171 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-8309-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6601-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 278 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-8226-2019-vyvesené verejnou vyhláškou
(PDF, 251 kB)
Rozhodnutie o prerušení vkladu V-8432-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 182 kB)

22..1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7790/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 127 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7109/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 234 kB)

15.1.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7875/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 144 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-8027/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-7682/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 320 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7795/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-8022/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-7758/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 288 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-7697/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 377 kB)

7.1.2020

Oznámenie o začatí konania X-124/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 223 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7712/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 149 kB)

31.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7712/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 149 kB)

30.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7586/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 130 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6673/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

23.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6908/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 142 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7330/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7346/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 164 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7430/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 156 kB)

16.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7190/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 124 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7191/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 127 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7333/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 121 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7364/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 116 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7292/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 265 kB)

13.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7098/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 164 kB)

11.12.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 - delegovanie člena do okresnej volebnej komisie (PDF, 59 kB)

                                Vzor - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (RTF, 48 kB)

10.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7097/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 164 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6856/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 259 kB)

9.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-7030/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 150 kB)

5.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5328/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 128 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6928/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 167 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6879/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 173 kB)

2.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6731/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 172 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6782/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 134 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6908/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 316 kB)

22.11.2019

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6601-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 376 kB)

21.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6654/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 449 kB)

20.11.2019

Rozhodnutie o prerušení konania V-6673/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 6 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6626/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 558 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6625/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 488 kB)

Rozhodnutie X 97-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

19.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6573/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 540 kB)

13.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6337/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 525 kB)

12.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6421/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 603 kB)

8.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4548/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 2 MB)

6.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6320/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-3831-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6577/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 826 kB)

5.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6293/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 758 kB)

4.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6003/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 543 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-6195/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 791 kB)

29.20.2019

Rozhodnutie o zastavení konania vkladu V-3921-2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 970 kB)

28.10.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V-6064-2019-vyvesené verejnou vyhláškou. (PDF, 421 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4905/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 716 kB)

24.10.2019

Oznámenie o začatí konania X 97/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 651 kB)

30.1.2019 

Okresný úrad Trenčín na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

11.9.2018

     V zmysle ust. § 167 zák. č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátka bola zaregistrovaná, delegovať do okresnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva  aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu v lehote do 11.10.2018.

             Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Doručenie oznámenia osobne je možné vykonať na  odbore všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín v úradných hodinách  a v posledný deň delegovania, t.j. 11.10.2018  do 24.00 hod.   u pani Ing. Križkovej  – tel. 032/7411280  alebo pani  Mgr. Bartošovej – tel. 032-7411299.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako scen.  Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do mailovej schránky príjemcu.  Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa:

Okresný úrad Trenčín
Odbor VVS
Hviezdoslavova 3
911 01  Trenčín

Elektronická forma:

ovvs.tn@minv.sk

iveta.bartosova2@minv.sk

3.9.2018 

Na základe uznesenia vlády SR č.45/2018 a organizačným opatrením ministra vnútra SR č.7/2018 vzniká dňom 1.9.2018 odbor obrany štátu.

8.2.2018

Okresný úrad v Trenčíne oznamuje, že z dôvodu organizačnej zmeny (smernica MVSR 14 z 22.1.2018) na odbore opravných prostriedkov zanikol referát pôdohospodárstva, nahradili ho referáty -   referát lesného hospodárstva a pozemkový referát

1.12.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017., sa mení pracovný čas prevádzky stáleho pracoviska OÚ TN v Ilave v klientskom centre OU Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

Rozhodnutie o zmene (PDF, 131 kB)

Oznámenie pre obce a mestá (PDF, 97 kB)

1.12.2017

Informácia pre podnikateľov. 

Vládny program ESO  (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) (PDF, 467 kB) 

10.7.2017       PRESŤAHOVANIE     KATASTRA   !!!!!!

Okresný úrad oznamuje, že od 10. 07. 2017 bude katastrálny odbor vykonávať svoju činnosť na novej adrese so sídlom na Hviezdoslavovej 3 v Trenčíne.

30.5.2017

Okresný úrad oznamuje, že "Pozemkový a lesný odbor OÚ Trenčín" bol presťahovaný z Nám Sv. Anny 7, Trenčín na Hviezdoslavovu 3, Trenčín, III. poschodie.

20.10.2016

 Vážení návštevníci Okresného úradu Trenčín,

dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch: október 2016 - február 2017 budú na Okresnom úrade Trenčín prebiehať stavebné práce za účelom výstavby klientskeho centra.
Z uvedeného dôvodu bude pohyb po budove Okresného úradu Trenčín obmedzený. Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení. Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie pokynov informátorov a rešpektovanie zákazu vstupu do priestorov staveniska.

Za pochopenie ďakujeme.

 9.8.2016

Okresný úrad  Trenčín Odbor opravných prostriedkov oznamuje, že Referát pôdohospodárstva sa presťahoval z Nám. Sv. Anny do hlavnej budovy OÚ, na adresu Hviezdoslavova 3

7.7.2015


Okresný úrad Trenčín  m e n í  rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:
Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

 1. ROZHODNUTIE o rozšírení pôsobnosti pracoviska okresného úradu


Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2014, č. SVS-OMSZV1-2014/022941

r o z š i r u j e

pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre  mesto Ilava a 18 obcí:

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba,  Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.


Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

 

2. ROZHODNUTIE o zmene územnej pôsobnosti pracoviska Dubnica nad Váhom 

Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Trenčín z  27. augusta 2014, č. p. OU-TN-OO-2014/019358–8

m e n í


územnú pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok:  od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:      od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:      od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:      od 8.00 do 14.00 hod.

 

Územná pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania sa mení s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

Pracovné príležitosti  odbor školstva

  


 

 

 Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský školský úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský stavebný úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bola Územná vojenská správa Trenčín zrušená, jej právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu.


 


 

Verejné obstarávania Obvodného úradu Trenčín zabezpečuje Centrum podpory Trenčín a zverejňuje sa na stránke http://www.minv.sk/?verejne-obstaravanie

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy