Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Úradná tabuľa

 Úradná tabuľa OÚ Banská Štiavnica - aktuálne oznamy

 

Oznamy:

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

aktualizvané dňa 30.3.2020: VI/2  U S M E R N E N I E (PDF, 363 kB) generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.  VI/3 U S M E R N E N I E (PDF, 345 kB) generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady č. VI/2/2020 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. Zmena stránkových hodín na klientskom centre od 31.3.2020 : Každý pracovný deň od 8.00 hod. do 11.00 hod. okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Odbor starostlivosti o životné prostredia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oznamuje klientom, že v prípade potreby je možné kontaktovať našich zamestnancov na tel. čísle:0917 881409, 0907 710625.  

!!! UPOZORNENIE !!! Okresný úrad v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s pracovníkmi úradov a uprednostneniu možnosti elektronického vybavovania, prípadne k využitiu telefonickej alebo písomnej komunikácie. Úradné hodiny pre občanov v klientskom centre sú od 8.00 do 11.00 hod. každý pracovný deň v obmedzenom režime (nie všetky agendy). Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícií len podateľňa okresného úradu v klientskom centre. Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!!!

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

Zverejnené dňa: 13.03.2020: Dôležitá informácia pre občanov a podnikateľov !!! (PDF, 399 kB)


zverejnené dňa 3.10.2018: Dňa 01.10.2018 nadobudla účinnosť novela č. z. NR SR č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení z. NR SR. Č. 162/1992 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon). Upozorňujeme vážených klientov, že všetky návrhy na začatie konania,ktoré účastníci  adresujú  Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, musia byť od 01.10.2018 v súlade s § 24 novelizovaného Katastrálneho zákona (DOCX, 14 kB).

 


 

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií:

  


  Verejné obstarávanie: 

 


  Ponukové konanie – predaj majetku:

 


  Dokumenty na stiahnutie:


Iné oznamy:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy