Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

 

List vlastníctva si klienti môžu vyžiadať aj cez Slovenskú poštu.

 

Spôsoby úhrady správneho poplatku v zmysle ustanovení zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 
Poplatok je možné zaplatiť:

1 - ekolkom zakúpením v kolkomate - počas obdobia koronavírusu, nie je možné,

2 - poplatník si môže zakúpiť ekolok na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty,

3 -  prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok,

4 -  prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.,

5 - platobným predpisom, ktorý Vám zašleme ( e-mailom alebo do elektronickej schránky).

 

Platobný predpis je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

a) cez softvérovú pokladňu orgánu verejnej moci,

b) cez mobilnú aplikáciu eKolok,

c) cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk,

d) na priehradke Slovenskej pošty poštovým poukazom,

e) bankovým prevodom.