Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2018, Streda
 

OZP

Odbor živnostenského podnikania

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo

e-mail: ozpo.no@minv.sk

 

Ing. Peter Polák                                           Ing. Eva Skyčáková

vedúci odboru                                               
+421 43 558 14 52/404, 0915-912 203            +421 43 558 14 52/403
peter.polak4@minv.sk                                eva.skycakova@minv.sk

 

Ing. Katarína Homolová                              Mgr. Viera Šuhajová

+421 43 558 14 52/403                                 +421 43 558 14 52/403
kataina.homolova@minv.sk                       viera.suhajova@minv.sk

 

Mgr. Vladimír Kordiak                                  Bc. Mária Tarčáková

+421 43 558 14 52/408                                 +421 43 558 14 52/408
vladimir.kordiak@minv.sk                          maria.tarcakova2@minv.sk

 

 

Pracovisko Tvrdošín (územná pôsobnosť pre okres Tvrdošin) - od októbra 2016 je súčasťou Klientskeho centra Okresného úradu Tvrdošín

Tvrdošín, Medvedzie 132   

racovisko Tvrdošín

Ing.Gabriela Dedinská                                Mgr. Mária Šangalová

+421 961 435 712                                        +421 961 435 711 
gabriela.dedinska@minv.sk                        maria.sangalova@minv.sk

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

AKTUÁLNE

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z.z. o športe. Zákon mení podmienky vykonávania tzv. špecializovaných činnosti v oblasti telesnej kultúry (činnosť športových trénerov, inštruktor, cvičiteľov, rozhodcov, športových masérov a pod). Tieto činnosti nie sú od 1.1.2016 živnosťami. Ide o činnosť tzv. športového odborníka. Podmienky podnikania po 1.1.2016 určuje uvedený zákon. Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 zákona o športe ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis, ktorá sa podáva Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 1.1.2017 môže žiadosť podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.  Pôvodné živnostenské oprávnenia na výkon uvedených špecializovaných činností zostávajú zachované do uplynutia platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. Viac informácií.  

Od 1. januára 2015 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok - správny poplatok za každú aj začatú stranu 0,33 eura, najmenej však 1,50 eura.

Od 1. septembra 2014 odbor živnostenského podnikania zabezpečuje vydávanie výpisov z obchodného registra - správny poplatok 4 eurá.

 

 Živnostenské podnikanie - informácie (formuláre, dokumenty, legislatíva)