Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Pakistanská islamská republika

  1. Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných (úradných) pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Pakistanskej islamskej republiky (výmena nót Islamabád, 2. decembra 1991) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 328/1992 
    - nadobudnutie platnosti: 3. januára 1992
  2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Brusel, 26. október 2009)
    - Ú. v. EÚ, L 287, 4. novembra 2010, str. 52
    - nadobudnutie platnosti: 1. decembra 2010