Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Panamská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, konzulárnych, špeciálnych alebo služobných pasov (výmena nót 15. októbra 1998) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 225/1999 
    - nadobudnutie platnosti: 12. augusta 1999