Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Paraguajská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Paraguajskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov slovenských diplomatických a služobných pasov a pre držiteľov paraguajských diplomatických a oficiálnych pasov (výmena nót Asunción, 27. augusta 1996) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 62/1997 
    - nadobudnutie platnosti: 23. decembra 1996