Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Poradensko-informačné centrum

Poradensko – informačné centrum Krajského riaditeľstva PZ v Nitre

Poskytuje:

- informácie o vydávaní dokladov, o správnych poplatkoch na jednotlivých službách a úradných hodinách,
- informácie o možnostiach ochrany objektov,
- informácie o kontaktných miestach pomoci pre obete trestných činov,
- informácie pre cudzincov,
- informácie o činnosti na úseku prevencie kriminality na úrovni Krajského riaditeľstva PZ Nitra,
- vypracováva návrhy informačných letákov a brožúr a iných materiálov pre verejnosť s preventívno-výchovným zameraním,
- organizuje a zabezpečuje besedy, prednášky najmä pre deti, mládež a seniorov,
- podieľa sa na organizovaní akcií pre širokú verejnosť (Deň polície, dni detí, ukážky z práce polície a pod.).

Občania môžu využiť pomoc poradensko-informačného centra Krajského riaditeľstva PZ Nitra osobnou návštevou, telefonicky alebo e-mailom.

Poradensko-informačné centrum

Piesková 32, 949 01 Nitra
Telefón 0961 30 2116