Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP

Pilotná výzva LSKxP  |  Aktualizovaná výzva LSKxP

Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP 

kód výzvy: LSKxP-ÚSVRK-2008/01                                                                              
dátum zverejnenia výzvy: 4. december 2008
dátum pozastavenia výzvy z dôvodu aktualizácie: 31. júla 2009