Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Štefan Macášek

vedúci odboru
Telefón 041/733 5850

Pozemkové oddelenie

Ing. Baumgartnerová Helena

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5857

Ing. Ľubomír Butko

Telefón 041/733 5853

Ing. Andrea Dodeková

Telefón 041/733 5851

Ing. Mária Chovanová

Telefón 041/733 5867

Ing. Ivan Kocúr

Telefón 041/733 5858

Ing. Helena Majková

Telefón 041/733 5862

Ing. Dana Sokolovská

Telefón 041/733 5866

Ing. Ján Štrajcher

Telefón 041/733 5856

Ing. Alena Vojvodová

Telefón 041/733 5854

JUDr. Alica Vršanská

Telefón 041/733 5863

Bc. Sandra Holetschkeová

Telefón 041/733 5864

Ing. Lenka Talapková

Telefón 041/733 5855

Ing. Monika Hranicová

Telefón 041/733 5861

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Miroslav Bambuch

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5865

Ing. Miroslav Valenčík

Telefón 041/733 5860

Dušan Kubička

Telefón 041/733 5859