Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 

Neplatné certifikáty ZEP OU Bratislava (2018 - 2019)

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Neplatné certifikáty ZEP OU Bratislava (2018 - 2019)

Meno, priezvisko

Platnosť certifikátu

Mgr. Zuzana Bankovichová

03.11.2017 – 03.11.2018

Mgr. Nina Járošiová

08.11.2017 – 08.11.2018

Bc. Júlia Bobálová

11.04.2018 – 11.04.2019

Mgr. Dušana Bieliková

11.04.2018 – 11.04.2019

Ing. Radoslava Bielopotocká

11.04.2018 – 11.04.2019

Mgr. Karin Bullová

11.04.2018 – 11.04.2019

Ing. Alena Hanusková

11.04.2018 – 11.04.2019

Bc. Mária Holovičová

11.04.2018 – 11.04.2019

RNDr. Kristína Hudáková

11.04.2018 – 11.04.2019

Mgr. Beáta Chatrnuchová

11.04.2018 – 11.04.2019

Ing. Patrícia Ivanová

11.04.2018 – 11.04.2019

Bc. Blažena Janevová

11.04.2018 – 11.04.2019

Mgr. Jaroslava Janíčková

12.04.2018 – 12.04.2019

Mgr. Miroslav Jezný

18.06.2018 – 18.06.2019

Mgr. Kateřina Kaňová

12.04.2018 – 12.04.2019

Ing. Anna Kostrejová

05.04.2018 – 05.04.2019

Bc. Mária Kováčová

12.04.2018 – 12.04.2019

Mgr. Alena Kubániová

12.04.2018 – 12.04.2019

Bc. Milena Kvasnicová

12.04.2018 – 12.04.2019

Mgr. Gabriela Maráková

12.04.2018 – 12.04.2019

Ing. Slavomíra Mikušová

19.06.2018 – 19.06.2019

Mgr. Michal Milec

19.06.2018 – 19.06.2019

Mgr. Andrea Moravčíková

05.04.2018 – 05.04.2019

Mgr. Lucia Morovičová

12.04.2018 – 12.04.2019

Ing. Monika Pagáčová

05.04.2018 – 05.04.2019

Mgr. Daša Pašková

12.04.2018 – 12.04.2019

Iveta Preinerová

13.04.2018 – 13.04.2019

Bc. Jana Senešová

13.04.2018 – 13.04.2019

Mgr. Iveta Strýčková

19.06.2018 – 19.06.2019

Mgr. Dagmar Vavrušková

13.04.2018 – 13.04.2019

Mgr. Mária Vidová

13.04.2018 – 13.04.2019

Mgr. Beáta Žernovičová

13.04.2018 – 13.04.2019

Ing. Hana Římanová

25.01.2018 – 25.01.2019

JUDr. Margita Matichová

03.05.2018 – 03.05.2019