Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Platné certifikáty ZEP OU Bratislava (2019 - 2020)

Okresný úrad Bratislava - ZEP

 

Meno, priezvisko

platnosť

Mgr. Zuzana Bankovichová

26.04.2019 – 25.04.2020

Mgr. Nina Járošiová

26.04.2019 – 25.04.2020

Mgr. Dušana Bieliková

26.04.2019 – 25.04.2020

Ing. Radoslava Bielopotocká

26.04.2019 – 25.04.2020

Mgr. Karin Bullová

26.04.2019 – 25.04.2020

Ing. Alena Hanusková

26.04.2019 – 25.04.2020

Bc. Mária Holovičová

26.04.2019 – 25.04.2020

RNDr. Kristína Hudáková

26.04.2019 – 25.04.2020

Mgr. Beáta Chatrnuchová

26.04.2019 – 25.04.2020

Ing. Patrícia Ivanová

29.04.2019 – 28.04.2020

Bc. Blažena Janevová

29.04.2019 – 28.04.2020

Mgr. Jaroslava Janíčková

29.04.2019 – 28.04.2020

Mgr. Kateřina Kaňová

29.04.2019 – 28.04.2020

Ing. Anna Kostrejová

29.04.2019 – 28.04.2020

Mgr. Alena Kubániová

30.04.2019 - 29.04.2020

Bc. Milena Kvasnicová

30.04.2019 - 29.04.2020

Mgr. Gabriela Maráková

30.04.2019 - 29.04.2020

Ing. Slavomíra Mikušová

20.05.2019 – 19.05.2020

Mgr. Michal Milec

20.05.2019 – 19.05.2020

Mgr. Andrea Moravčíková

30.04.2019 - 29.04.2020

Mgr. Lucia Morovičová

30.04.2019 - 29.04.2020

Ing. Monika Pagáčová

30.04.2019 - 29.04.2020

Mgr. Daša Pašková

09.05.2019 – 08.05.2020

Iveta Preinerová

09.05.2019 – 08.05.2020

Mgr. Iveta Strýčková

20.05.2019 – 19.05.2020

Mgr. Dagmar Vavrušková

09.05.2019 – 08.05.2020

Mgr. Mária Vidová

09.05.2019 – 08.05.2020

Mgr. Beáta Žernovičová

09.05.2019 – 08.05.2020

Ing. Hana Římanová

28.02.2019 – 27.02.2020

JUDr. Margita Matichová

07.06.2019 -  06.06.2020

Adriana Drahovská

15.05.2019 – 14.05.2020

Mgr. Michaela Šándorová

15.05.2019 – 14.05.2020