Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Prehľad mimoriadnych udalostí doma

Povodňová situácia na Slovensku  

 

Vplyvom zhoršených meteorologických a hydrologických podmienok v dňoch 15. až 17. mája 2014 došlo na území Prešovského, Košického a Žilinského kraja k vzniku mimoriadnych udalostí ohrozujúcich život a zdravie obyvateľstva, majetok a životné prostredie. Silný vietor, ktorý si vynútil vyhlásenie mimoriadnej situácie v troch obciach okresov Poprad, Tvrdošín a Námestovo sprevádzali vytrvalé a silné dažde. Vydaná meteorologická výstraha tretieho stupňa zodpovedala výdatnosti zrážok, ktoré spôsobili nasýtenie územia vodou a rýchly vzostup hladín vodných tokov až na úroveň najväčšieho ohrozenia povodňou. Na Slovensku bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity v 138 obciach a dvoch okresoch. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v ôsmich obciach Prešovského kraja, 4 obciach Žilinského kraja a na území okresu Košice - okolie.

Najhoršia povodňová situácia, ktorá si vyžiadala aj jeden ľudský život, bola v Prešovskom kraji. Hladiny výrazne stúpli na vodných tokoch Ondava, Torysa, Dunajec, Poprad, Kamienka a Laborec. V 91 obciach vyhlásili starostovia obcí 3. stupeň povodňovej aktivity. Postihnuté ostali najmä okresy Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Prešov, Bardejov, Poprad a Stropkov. Prednostovia okresných úradov Stará Ľubovňa a Kežmarok vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity pre územie celého okresu. Mimoriadna situácia bola vyhlásená v mestách Stará Ľubovňa, Kežmarok,  Levoča, Prešov a Vysoké Tatry. K vzniknutej situácii zasadal krízový štáb Prešovského kraja a krízový štáb okresu Poprad. V postihnutých obciach boli aktivované povodňové komisie a krízové štáby.

V Košickom kraji bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity v 31 obciach okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Košice-okolie. Mimoriadna situácia bola vyhlásená pre celý okres Košice-okolie. Najviac postihnuté územie bolo v blízkosti vodných tokov Hnilec, Olšava, Torysa, Hornád a Branisko. Na úrovni okresov Gelnica a Rožňava boli aktivované povodňové komisie a zasadal tiež krízový štáb okresu Rožňava.

V Žilinskom kraji bola situácia najhoršia na území okresov Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Martin. V 14 obciach pri vodných tokoch Jalovčianka, Kvjačianka, Piekelník, Polhoranka, Čierna Orava a Oravica bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Mimoriadna situácia v dôsledku povodní bola vyhlásená v obciach Malé Borové a Huty v okrese Liptovský Mikuláš.

Na celom postihnutom území sa v súčasnosti vykonávajú povodňové záchranné a zabezpečovacie práce zamerané na odstraňovanie následkov povodne a zabránenie vzniku ďalších škôd. Pracovníci okresných úradov zabezpečujú vybavenie požiadaviek starostov obcí a koordinujú činnosti pri vykonávaní protipovodňových opatrení. Na mieste zasahujú záchranné zložky integrovaného záchranného systému a využívajú sa sily a prostriedky aj ďalších subjektov vykonávajúcich ochranu pred povodňami. Ohrozené obyvateľstvo na postihnutom území bolo varované prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Dňom 19. 5. 2014 sa povodňová situácia v postihnutých krajoch začala stabilizovať a zlepšovať, rozvodnené vodné toky kulminovali a v súčasnosti majú klesajúcu tendenciu. Priaznivé meteorologické podmienky predpovedané na najbližšie dni predpokladajú pretrvávajúce zlepšovanie povodňovej situácie a postupné odvolávanie vyhlásených mimoriadnych situácií a 3. stupňov povodňovej aktivity. K 14:00 hod. dňa 20. 5. 2014 bola mimoriadna situácia odvolaná celkom v šiestich obciach Prešovského kraja a v jednej obci Žilinského kraja. Tretí stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný v 14 obciach Žilinského kraja, 27 obciach Prešovského kraja a 12 obciach Košického kraja.

 

Prehľad o vyhlásených a odvolaných 3. stupňoch povodňovej aktivity so stavom k 14:00 hod. dňa 20.5.2014