Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

pracovisko Archív Stará Ľubovňa

Územná pôsobnosť archívu:

Štátny archív v Prešove pracovisko Archív Stará Ľubovňa preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty od orgánov štátnej správy a obcí, od právnických osôb zriadených štátnymi orgánmi a obcami, ďalej od právnických a  fyzických osôb v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

 

Dôležité odkazy

 

Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 15,00 hod.

Bádateľňa : Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 14,30 hod.

Piatok exkurzie, školenia

Dôležité oznamy

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva vnútra SR SVS-2020/004513-018 zo dňa 13.03.2020 Vám oznamujeme, že:
- bádateľňa archívu je uzatvorená do odvolania;
- osobná komunikácia s klientom je zrušená;
- nevyhnutné osobné podanie je možné realizovať v čase 8,00-11,00hod.